Voor iedereen die wel eens iemand verloren is, of kan begrijpen hoe het voelt, snapt hoe moeilijk de periode die volgt kan zijn. Aanpassen aan het leven zonder de dierbare kan een grote tol op het leven hebben. Het regelen van de uitvaart speelt een grote rol in de aanpassing en in het rouwverwerkingsproces. Om de druk en stress iets te verminderen, worden uitvaartverzorgers ingezet. Maar wat houden de taken van een uitvaartverzorger eigenlijk in?

Voor de uitvaart

Wanneer de overledene is gerapporteerd aan de huisarts, kan het regelen van de uitvaart beginnen. De stap die volgt is om een afspraak te maken met een uitvaartverzorger. Tijdens de afspraak vindt er een gesprek plaats tussen de uitvaartverzorger en de nabestaanden van de overledene. In dit gesprek worden verschillende uitvaartwensen besproken. Er wordt overlegd hoe de uitvaart eruit moet te komen zien en welke taken wie op zich neemt. Een uitvaartverzorger regelt wat de nabestaanden willen dat er geregeld gaat worden. Als zij liever zelf de bloemen willen uitkiezen, zal de uitvaartverzorger dit bijvoorbeeld niet doen. De taakverdeling wordt in het eerste gesprek vastgelegd.

Daarnaast worden er ook dingen besproken over het lichaam van de overledene. Het wordt gepraat over waar de overledene op het moment ligt en waar het lichaam uiteindelijk heen zal moeten.  Wordt de persoon thuis opgebaard of op een andere plek?

Als laatste puntje wordt er altijd besproken of de nabestaanden zouden willen helpen met het verzorgen van de overledene. Deze verzorging houdt in het wassen en netjes maken van het lichaam, maar ook welke kleren de overledene zal dragen bij de uitvaart en of er make-up zal worden gebruikt.

Iemand kan ook vroegtijdig zijn eigen uitvaart regelen, bijvoorbeeld wanneer deze persoon terminaal ziek is. Dan worden de uitvaartwensen opgeschreven en bewaard, tot het moment wanneer deze nodig zijn om te gebruiken.

De uitvaart

Wanneer de uitvaartwensen besproken en duidelijk zijn, regelt de uitvaartverzorger de taken die op hen zijn gelegd. Daarna is het tijd voor de uitvaart zelf. Een uitvaart kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het ligt aan de overledene of nabestaanden om de voorkeur bij een begrafenis of crematie te leggen. De uitvaartverzorger zorgt ervoor dat alles vlekkeloos verloopt op de dag zelf.

Dan zijn er nog verschillende soorten uitvaarten. Er bestaan groene, roze, multiculturele of moderne uitvaarten.

Een groene uitvaart houdt in dat de uitvaart een stuk duurzamer te laten verlopen. Om de uitstoot van CO2 te verminderen, kan er gekozen worden voor elektrische rouwvervoer, een biologisch afbreekbare kist of een herinneringsboom in plaats van een grafsteen. Zo zijn er nog meer manieren om de uitvaart zo biologisch mogelijk te krijgen.

Een roze uitvaart gaat vooral over het eren van de levensstijl van de overledene. Een roze uitvaart kan ook letterlijk opgenomen worden in de vorm van een roze kist of een roze rouwauto. Het verschil tussen een reguliere uitvaart en een roze uitvaart, is dat de roze uitvaart wordt begeleid door uitvaartverzorgers die de LHBT gemeenschap omarmen.

Bij een multiculturele uitvaart wordt er vooral gekeken naar de uitvaarttradities uit verschillende landen. Deze tradities worden meegenomen in de uitvaart.

Na de uitvaart

Na de uitvaart speelt de uitvaartondernemer vaak nog een grote rol. Zij bieden altijd een luisterend oor en, daardoor, veel steun. Ook helpen zij met het uitzoeken van overige documenten en spullen van de overledene. Het voordeel hiervan is dat de uitvaartverzorger bekend is met de stress en het verdriet, waardoor zij volledig zullen begrijpen welke emoties er allemaal spelen.

Veel mensen vinden de hulp van een uitvaartverzorger heel fijn in de stressvolle periode nadat een dierbare overleden is. Uitvaartverzorgers zijn over het algemeen budget- vriendelijk, dus er komt geen additionele stress van hoge kosten.