Als je bouwactiviteiten wilt uitvoeren in Nederland, moet je tegenwoordig rekening houden met stikstofberekenen. Dit houdt in dat je vooraf moet laten berekenen hoeveel stikstof er vrijkomt bij de uitvoering van je project en wat de effecten hiervan zijn op de omliggende natuur. Dit is verplicht sinds november 2022, nadat de stikstofcrisis in Nederland heeft geleid tot strengere wetgeving op dit gebied. Deze wetgeving is Europees en dus moeten ook Nederlandse ondernemers zich eraan houden. Er worden geen uitzonderingen gemaakt en dus zul je je goed moeten voorbereiden en een betrouwbaar bureau moeten inschakelen om de berekeningen voor jouw bedrijf te maken.

Waarom is stikstofberekenen belangrijk?

Stikstofberekenen is belangrijk omdat stikstof een schadelijk effect kan hebben op de natuur. Door bouwactiviteiten kunnen er meer stikstofverbindingen in de lucht komen, wat kan leiden tot verzuring en vermesting van de bodem en daarmee tot schade aan de natuur. Dit komt, bijvoorbeeld, door het zware materieel dat gebruikt wordt om wegen aan te leggen, huizen te bouwen en materiaal aan te voeren. Door stikstofberekenen te laten uitvoeren voorafgaand aan de bouwactiviteiten, kan er gekeken worden naar de mogelijke effecten hiervan op de natuur en kan er indien nodig actie ondernomen worden om deze effecten te verminderen. Denk dan, bijvoorbeeld aan een andere manier van bouwen of een andere manier van het aanvoeren van het benodigde materiaal.

Hoe werkt stikstofberekening?

Stikstofberekenen werkt door vooraf te bepalen hoeveel stikstof er vrijkomt bij de bouwactiviteiten en wat de effecten hiervan zijn op de omliggende natuur. Er wordt hierbij gekeken naar de nabijgelegen Natura 2000-gebieden en de kwetsbare natuurgebieden daaromheen. Op basis van de berekeningen kan er dan bepaald worden of er toestemming verleend wordt voor de bouwactiviteiten of dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden om de effecten op de natuur te verminderen. Stikstofberekeningen moeten uitgevoerd worden door een deskundige partij met kennis van zaken op het gebied van stikstofuitstoot en natuur. Er zijn verschillende adviesbureaus die deze dienst aanbieden en die je kunnen helpen bij het maken van de benodigde berekeningen.

Wat zijn de gevolgen van het niet uitvoeren van stikstofberekeningen?

Het niet laten uitvoeren van stikstofberekeningen kan leiden tot vertraging of zelfs stopzetting van je bouwactiviteiten. Als je namelijk niet kunt aantonen wat de effecten van je project zijn op de omliggende natuur, kun je geen toestemming krijgen voor je activiteiten. Dit kan niet alleen financiële gevolgen hebben, maar ook tot reputatieschade leiden als je project stil komt te liggen.